Het bestuur - Watersportvereniging De Amer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Het bestuur

De vereniging


Het bestuur wordt gevormd uit tenminste 3 en ten hoogste 7 leden en bestaat in ieder geval uit: voorzitter, secretaris en penningmeester.
De bestuursleden worden door de ledenvergadering met een meerderheid der uitgebrachte stemmen benoemd voor een periode van 3 jaar.
Het bestuur legt rekening en verantwoording af in de ledenvergadering over het gevoerde beheer en beleid.

In de ALV van 5 februari 2022 is het nieuwe bestuur geïnstalleerd van links naar rechts: Ton van den Berg (Akko voorzitter),
Liesbeth Schuring (Secretaris), Robbert Speijer (Voorzitter) en Rian van Houwelingen (Penningmeester)
Verder bestaat er een Erecodecommissie. Deze commissie adviseert het bestuur bij bijzondere vraagstukken.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu