Het bestuur - Watersportvereniging De Amer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Het bestuur

De vereniging


Het bestuur wordt gevormd uit tenminste 3 en ten hoogste 7 leden en bestaat in ieder geval uit: voorzitter, secretaris en penningmeester.
De bestuursleden worden door de ledenvergadering met een meerderheid der uitgebrachte stemmen benoemd voor een periode van 3 jaar.
Het bestuur legt rekening en verantwoording af in de ledenvergadering over het gevoerde beheer en beleid.


Het huidige bestuur van links naar rechts: Robbert Speijer (Akko voorzitter), Matthé Hoogeboom (Secretaris), Ton van den Berg (Voorzitter), Nicole Jansen (Public Relations) en Michiel Soeters (Penningmeester).


Verder bestaat er een Erecodecommissie. Deze commissie adviseert het bestuur bij bijzondere vraagstukken. Daarnaast was er een Jubileumcommissie samengesteld onder voorzitterschap van Adri de Rijke, die het 75-jarig bestaan van WV De Amer heeft georganiseerd in 2016.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu